J O M U M R A H

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

March 28, 2024 0 Comments

Syarikat Berdaftar – Syarikat Pengelola Umrah Yang Mempunyai Pengalaman Luas Serta Berdaftar Dengan MOTAC, LKU 0381, IATA, MATTA, BUMITRA, PAPUH Dan Mempunyai Sijil ISO 9001:2008Pembadal Bertauliah – Pelaksana Upah Haji Dilakukan Oleh Permastautin

March 28, 2024 0 Comments

Akad (Ijab dan Qabul)Sila Lafaskan Akad (Ijab dan Qabul) Badal Haji atau Umrah seperti berikut. Ijab dan qabul ini dilakukan sebagai salah satu persetujuan di antara bakal pelaksana dengan pihak yang diwakilkan dan

March 28, 2024 0 Comments

Siapa yang bakal membantu dalam melaksanakan Badal Haji?Ibadah badal haji tersebut dilakukan oleh mereka yang telah biasa melakukan ibadah badal haji serta penduduk dan pejalar-pelajar Islam di Madinah dan Mekkah.

March 28, 2024 0 Comments

Memberi peluang kepada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya.Orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain menegerjakan haji bagi pihaknya.Memberi peluang kepada anak