J O M U M R A H

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

March 28, 2024 0 Comments

Siapa yang bakal membantu dalam melaksanakan Badal Haji?Ibadah badal haji tersebut dilakukan oleh mereka yang telah biasa melakukan ibadah badal haji serta penduduk dan pejalar-pelajar Islam di Madinah dan Mekkah.